Kategorie
SCOTUS Wybory 2020

Śmierć Ginsburg i walka o SCOTUS

Zmarła Ruth Ginsburg. Była najstarszą sędzią SCOTUS, czyli sądu, który w USA pełni rolę połączonego Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Ponieważ USA jest krajem małym i nieskomplikowanym w SCOTUS wystarcza im 9 osób. Dla przypomnienia w PL mamy 15 w Trybunale Konstytucyjnym oraz 125 sędziów w Sądzie Najwyższym. Podobnie ma się też rzecz z radnymi […]